dierwaardigheden

merkwaardigheden in de dierenwereld zowel in- als ex- situ

Tuesday, February 15, 2005

Website

Op 10 februari is eindelijk de website van start gegaan waar ik al jaren achteraan ben geweest om met iemand in kontakt te komen die dat kon. De site is www.pantera.nl. Een zweedse vriend van mij Dan Koehl was in staat om dat te realiseren. Ik kan hem helemaal zelf bijhouden op alle fronten.
Tevens is onze reclamecampagne gestart. "Krijgt zij een spuit of red je haar eruit?". Een frontale aanval naar de onethische handelwijze van dierentuinen ten aanzien van hun surplus verwerking. Typisch weer zo'n woord uit de zooindustrie, want iets anders is het niet. In 40 45 werden er ook zulke woorden gebruikt. De mens moest zich schamen zo met dieren om te gaan. Het respect is ver te zoeken, en dat alleen omdat dieren niets terug kunnen zeggen. Het afspuiten van volledig gezonde dieren alleen in verband met plaats gebrek noemen ze managements euthanasie. Woorden verzinnen voor werkelijk praktijken die niet kunnen zijn ze goed in. Begrijp me goed ik ben geen tegenstander van dierentuinen. Ik waardeer zelfs het hoog educatieve karakter ervanmaar op ethische gronden wijs ik hun euthanasiebeleid af. Overigens is het in strijd met de wereld dierentuinen organisatie gedragscode.
Natuurlijk was er pers aanwezig bij de start van onze reclamecampagne, de KRO bijv heeft de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen gevraagd om commentaar ahv onze stelling. Hun antwoord was: Geen commentaar. Pantera is geen waardige gesprekspartner voor ons. Ik zeg maar zo wie zwijgt stemt toe, maar het is wel een beetje arrogant.

Saturday, February 12, 2005


arno met zijn favoriet Bengali Posted by Hello

Eindelijk

Eindelijk heb ik een manier gevonden om volledig op persoonlijke titel, een aantal zaken aan de kaak te stellen over het houden van dieren in nederland, de regelgeving daaromheen, de arrogantie van de beroepsdierhouders uit de dierentuin industrie en de misleidende informatie verstrekt door fondswervers om geld binnen te halen en dat alleen mogelijk is omdat dieren niet kunnen praten. Mijn mening is dat eindelijk de rechten van het dier in de Grondwet moeten worden vastgelegd. Duitsland deed het omdat Europa het verlangt. Nederland weigert het simpel omdat het controle apparaat niet groot en deskundig genoeg is om aangiftes dienaangaande te behappen. Het dier zou dan weer te veel geld gaan kosten en eigenlijk mag het alleen maar geld opleveren via BTW(verkoop) misleidende informatie (Fondswerving) en Dierentuinen (kassa). Het dier moet een stem krijgen en daar hoop ik aan te kunnen bijdragen